• Warsztat

  Michałowice

 • Nasze Biuro

  Michałowice

 • Stacja Kontroli Pojazdów

  Michałowice

Zgłoś szkodę

Kliknij w logo wybranego ubezpieczyciela aby dowiedzieć się jak wygląda procedura zgłoszenia szkody.

Wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej.
Załączniki
Zgłaszanie szkody komunikacyjnej w firmie ubezpieczeniowej Allianz jest możliwe:
-telefonicznie za pośrednictwem infolinii 801 10 20 30 lub z telefonów komórkowych +48 22 567 12 02 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–20.00 oraz w soboty w godzinach 9.00–15.00.
-osobiście w najbliższym Centrum Likwidacji Szkód (CLS) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–16.00.
-korespondencyjnie wysyłając zgłoszenie do najbliższego Centrum Likwidacji Szkód (CLS) listem, faxem lub e-mailem – warszawa.cls@allianz.

W godzinach pracy placówki mogą być wykonane również oględziny pojazdu (bez konieczności umawiania konkretnego terminu). Osoby posiadające polisy Autocasco wykupione w salonach dealerskich współpracujących z Allianz w ramach likwidacji szkód mogą zgłosić szkodę w wybranych Autoryzowanych Stacjach Obsługi.
 
Załączniki
Allianz - Druk zgłaszania szkody
Prosimy o staranne wypełnienie niniejszego druku (czytelnie i bez skreśleń), nie omijając żadnego z pól. Dla pytań typu „Tak” lub „Nie” prosimy używać znaku „x” dla właściwej odpowiedzi, a dla pytań i wyrażeń kończących się znakiem „ ” prosimy skreślić niewłaściwe.

Aby zgłosić szkodę w firmie AVIVA:

Zadzwoń z miejsca wypadku na numer 0 801 28 28 28 lub z telefonu komórkowego: (+48) 22 563 28 28, zostanie udzielona ci pomoc zgodna z warunkami Twojego ubezpieczenia.
E-mail: szkody@aviva.pl
Rzeczoznawca Aviva skontaktuje się z Tobą, aby w dogodnym dla Ciebie terminie i miejscu dokonać oględzin uszkodzonego samochodu.

Zgłaszanie szkód w towarzystwie AXA DIRECT jest możliwe wyłącznie telefonicznie
pod numerem infolinii: (22) 599 9522
Dokumentację należy dostarczać na adres – szkody@axadirect.pl
Szkody komunikacyjne w firmie BENEFIA zgłosisz telefonicznie:
-0 801 080 300
-(0-22) 212 20 30 – czynny całą dobę
Zadzwoń na czynną przez CAŁĄ DOBĘ infolinię:
-801 120 000 (opłata jak za połączenie lokalne)
-22 501 61 00

Szkodę możesz również zgłosić przez stronę internetową www.compensa.pl
Likwidacja szkód:
tel. (22) 842 71 41
szkody.warszawa@grupaconcordia.pl
W jaki sposób mogę zgłosić szkodę?

Zgłoszenia szkody Poszkodowany może dokonać w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 • drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii pod czynny całą dobę numer 801 107 107* (z telefonu stacjonarnego) lub +48 58 555 55 55* (z telefonu komórkowego lub zagranicy) (*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora) ,
 • korespondencyjnie, przesyłając zgłoszenie listem / faxem,
 • poprzez formularze na stronie internetowej www.ergohestia.pl

Aby zgłosić szkodę komunikacyjną w GENERALI:

– Zadzwoń natychmiast po zdarzeniu do Centrum Pomocy Generali pod numer (+48 22) 521 05 95.
– Możesz też dokonać zgłoszenia szkody na stronie www.generali.pl Jeżeli nie zgłosiłeś szkody natychmiast po zdarzeniu z przyczyn niezależnych od siebie, powiadom Centrum Pomocy Generali o zaistniałych kosztach w ciągu 5 dni od daty zaistnienia zdarzenia.Jeżeli nie mogłeś na skutek zdarzenia losowego lub siły wyższej wystąpić w czasie podróży do Centrum Pomocy Generali o pokrycie kosztów, bądź jeżeli uzyskałeś zgodę na refundację kosztów po powrocie do kraju, zobowiązany jesteś zgłosić roszczenie do Generali T.U. S.A w formie pisemnej, w ciągu 7 dni od dnia powrotu do kraju.

Zgłaszenie szkód i intormacje o szkodzie:

 Szkodę można zgłosić przez
-formularz zamieszczony na stronie www.gothear.pl
-pod numerem telefonu 22 469 69 69

Jeżeli zgłosiłeś już szkodę i chcesz dosłać dodatkowe informacje lub dokumenty,
możesz skorzystać z formularza online na podanej wyżej stronie.
W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej objętej ubezpieczeniem można zgłosić przez:

-kontakt telefoniczny  (22) 212 20 12
-lub przez formularz zamiszczony na stronie www.
interrisk.pl
Prosimy jak najszybciej zgłosić szkodę telefonicznie pod numerem (+48) 22 589 95 21, najlepiej od razu z miejsca zdarzenia.

Godziny pracy konsultantów Liberty to:
-od poniedziałku do piątku 8:00 – 22:00
-soboty 9:00 – 18:00

Jeśli nie ma takiej możliwości, szkodę polegającą na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu bądź jego wyposażenia należy zgłosić w ciągu 3 dni.

 

Zgłaszanie szkód komunikacyjnych w towarzystwie ubezpieczeniowym LINK4

Zgłaszając szkodę samochodową najlepiej będzie, jeśli zastosujesz się do poniższych wskazówek:

 • Zadzwoń pod 22 444 44 44
 • Podaj imię, nazwisko i numer rejestracyjny pojazdu. Konsultant zarejestruje szkodę i doradzi optymalną ścieżkę likwidacji.   
Jeżeli zadzwonisz z miejsca zdarzenia i będziesz potrzebował pomocy firma deklaruje na swojej stronie www, że od razu wyśle holownik.
E-mail: szkody.28@link4.pl
W MTU zgłoszenie szkody można zrobić:

1. przez internet wypełniając formularz złoszenia szkody komunikacyjnej znajdujący się na stronie mtu.pl
2. telefonicznie na numery Mojej Infolinii czynne całą dobę: 801 107 108 (z telefonu stacjonarnego) lub 58 555 6 222 (z telefonu komórkowego)
3. faxem na numer 58 555 63 02
4. e-mail’em na adres: szkody@mtu.pl
5. wyślij pismo na adres: MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
Zgłaszanie szkody komunikacyjnej pod numerem telefonu 815 815 815
 

ZANIM ZADZWONISZ, PRZYGOTUJ:

 • Dane osoby zgłaszającej szkodę oraz ubezpieczonej/poszkodowanej (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, dane kontaktowe)
 • Informacje dotyczące przedmiotu szkody (pojazdu, mienia)

W PZU zgłoszenia szkody lub roszczenia można dokonać:

– telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Grupy PZU, dzwoniąc na numer 801 102 102 lub (22) 566 55 55,
– za pośrednictwem Internetu (poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.pzu.pl), istnieje możliwość załączenia dokumentów do zgłoszenia, lub e-mail: kontakt@pzu.pl
– osobiście w wybranym Oddziale Grupy PZU (Centrum Likwidacji Szkód, Warszawa)
– na piśmie (wysłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem) przez podanie danych poszkodowanego, ewentualnie sprawcy szkody, daty i miejsca wypadku, opisanie przyczyn i przebiegu zdarzenia, podanie ewentualnych świadków zdarzenia bądź danych jednostki Policji (lub innej instytucji organu) interweniującej na miejscu zdarzenia, wskazanie zaistniałych skutków zdarzenia z ewentualnym podaniem rodzaju i wysokości dochodzonych roszczeń.

Zgłaszanie szkody komunikacyjnej:

Infolinia: 801 001 003 lub 22 545 39 50

poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00
sobota 8.00 - 18.00
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)


Oddział Kraków
Biuro Regionalne
ul. Dobrego Pasterza 122 A
31-416 Kraków

tel.   (12) 417-31-92
email   krakow@tuw.pl
Szkodę komunikacyją można zgłosić przez:

- formularz zgłoszeniowy szkód komunikacyjnych, zamieszcczony na stronie www.tuz.pl
-telefonicznie, pod nr tel: 22 327 60 60
 
W firmie UNIQA możesz powiadomić o szkodzie w następujące sposoby:
1. zadzwoń do Centrum Pomocy Grupy UNIQA 0801 597 597* lub 42 66 66 500 (numer dla tel. kom.) – Serwis przyjmowania zgłoszeń szkód czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 19.00.
Po godz. 19.00 istnieje możliwość pozostawienia wiadomości na poczcie głosowej.Serwis przyjmowania zgłoszenia szkód Assistance czynny jest siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Zgłoś szkodę przez internet - www.uniqua.pl
3. Przyjdź do jednego z naszych Centrów Likwidacji Szkód prześlij listem/faxem do CLS wypełniony druk zgłoszenia szkody.
Zgłoszenia szkody komunikacyjnej w TU WARTA dokonasz przez:

- wypełnienie formularzu likwidacji szkód na stronie www. warta.pl
- pod numerem telefonu 801 308 308 lub +48 501 308 308

W ciągu 3 dni od powstania szkody powinieneś powiadomić WARTĘ o wystąpieniu szkody.
Jak prawidłowo zgłośić szkodę?
Po zaistnieniu szkody zalecamy skontaktować się z nami (tel: 12 415 06 06 lub tel 24H: 601 504 470 ), a najlepiej przyjechać do biura firmy UHP PATECCY  i dokonać zgłoszenia szkody, które w naszej firmie poprzedzone jest pełną analizą okoliczności oraz warunków polisowych.

Z polisy OC mamy na  to dużo czasu bo aż 3 lata, ale nie warto zwlekać. Zgłoszenie szkody powinno zostać dokonane z pełnym uwzględnieniem interesu Klienta, przy ograniczeniu ryzyka wyłączeń zawartych w polisach
 
Z polisy AC termin i reguły zgłoszenia określa towarzystwo ubezpieczeniowe - zwykle mamy na to od 1 do 7 dni, w zależności od ubezpieczyciela.
 
Jeżeli pojazd został unieruchomiony, zorganizujemy holowanie z miejsca zdarzenia. Nie dokonujcie Państwo żadnych zmian, napraw w uszkodzonym pojeździe, jeżeli nie są uzasadnione koniecznością kontynuowania dalszej jazdy!

Pomożemy przy drobiazgowej procedurze zgłaszania i postępowania likwidacyjnego. Do zgłoszenia należy przygotować:

SZKODA Z POLISY OC :
 • oświadczenie sprawcy kolizji drogowej
 • notatka policji z miejsca zdarzenia (jeżeli policja była powiadamiana o zdarzeniu)
 • kserokopia  prawa jazdy
 • kserokopia dowodu osobistego kierującego pojazdem
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego
 • lub potwierdzenie zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję

SZKODA Z POLISY AC:
 • polisa AC - główny druk
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego
 • kserokopia dowodu osobistego kierującego pojazdem
 • kserokopia prawa jazdy kierującego pojazdem
 • krótki opis przebiegu zdarzenia
Zgłoś szkodę - tel 24h:
601 504 470
LIKWIDATORZY SZKÓD:
BIURO I WARSZTAT MICHAŁOWICE:
ul. Krakowska 200
32-091 Michałowice
tel/fax: (12) 415 88 11
tel. kom. 601 504 470
tel.kom. 605 555 058
e-mail: biuro@pateccy.pl, szkody@pateccy.pl

www.pateccy.pl
www.przeglądyrejestracyjne.pl
BIURO I SERWIS KRAKÓW:
UHP PATECCY Piotr Patecki

al. 29-go listopada 178
31-236 Kraków
REGON: 350834270
NIP: 9451064946

tel/fax: (12) 415 06 06
tel. kom.: 533 163 927, 605 555 059
e-mail:  biuro@pateccy.pl,  szkody@pateccy.pl

www.pateccy.pl
www.przeglądyrejestracyjne.pl

 
Formularz kontaktowy
© 2024 PATECCY - All Rights Reserved